Taping

Εξωτερική Υποστήριξη

Η φροντίδα για την προληπτική ή λειτουργική αρθρική σταθεροποίηση ήταν πάντα ένα από τα σημαντικότερα καθήκοντα των υπευθύνων για την υγεία των αθλούμενων αλλά και των υπολοίπων ασθενών. Πολλές μέθοδοι και υλικά (κηδεμόνες, νάρθηκες, επίδεσμοι, taping) έχουν χρησιμοποιηθεί με στόχο την αρθρική σταθεροποίηση.

Σήμερα το Taping χρησιμοποιείται ευρύτατα ως μέσο προφύλαξης και θεραπείας στην σύγχρονη αποκατάσταση.

Θεωρείται επίσης ότι το taping αποτελεί μέσο ανακούφισης από τον πόνο, βελτίωσης της μυϊκής λειτουργίας και αποκατάστασης των λειτουργικών κινητικών σχημάτων.

Οι μηχανισμοί στους οποίους οι περισσότεροι ερευνητές αναφέρονται, είναι:

 • Οι μηχανικές του επιδράσεις στις αρθρώσεις και τους ιστούς
 • Επίδραση στην ιδιοδεκτικότητα

Και πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνουν:

 • Αρθρική σταθεροποίηση
 • Αλλαγή και έλεγχο της στάσης του σώματος και της άρθρωσης.
 • Αναχαίτιση της μυϊκής υπερδραστηριότητας
 • Ελάττωση πόνου
 • Αύξηση της ερεθιστικότητας των κινητικών νευρώνων
 • Αύξηση της αρθρικής ροπής
 • Βελτίωση της ιδιοδεκτικότητας
//www.physiokrithis.gr/wp-content/uploads/2018/11/058.jpg

Μηχανική Επίδραση

Στην περίπτωση αυτή το taping στοχεύει στην τοποθέτηση των αρθρουμένων επιφανειών κατά τέτοιο τρόπο ώστε να σταθεροποιείται ανατομικά η άρθρωση.

Η σταθεροποίηση αυτή μπορεί να λειτουργεί σαν ένας λειτουργικός κηδεμόνας, ώστε να δημιουργούνται οι απαραίτητες μυοσκελετικές προϋποθέσεις για να διασφαλίζεται η επιθυμητή κίνηση από τη μια αλλά και για να τροποποιούνται ευνοϊκά οι μηκοδυναμικές σχέσεις και τα κινητικά σχήματα.

Ασφαλώς και η αύξηση της μηχανικής σταθερότητας μπορεί να είναι ένας από τους μηχανισμούς μέσω των οποίων δρα το taping, δεν είναι δυνατόν όμως να είναι ο μόνος .

Η επίδραση του taping στους μυς

Ο προτεινόμενος μηχανισμός επίδρασης του taping στην ενεργοποίηση των μυών εστιάζεται τόσο σε μηχανικούς όσο και αισθητηριακούς παράγοντες. Η υπόθεση είναι ότι το taping μπορεί να αναχαιτίσει η να διευκολύνει την μυϊκή ενεργοποίηση μέσω του ερεθισμού των αισθητικών υποδοχέων, που με την σειρά τους θα επηρεάσουν την δραστηριότητα των κινητικών νευρώσεων. Όταν εφαρμόζεται taping για αναχαίτιση θα ερεθιστούν υποδοχείς τύπου IV, αλγουποδοχεις που θα προκαλεσουνμυικη αναχαιτηση, μεσω τοπικων αναχαιτιστικων νευρωνων στο νωτιαιο μυελο ταυτοχρονα, θα ερεθιστουν τοπικοι διαμεσοι νευρωνες των αναταγωνιστικων μυων, κατι που θα αποληξει σε αυξημενη δραστηριοτητα τους.

Ο Morrin με τους συνεργάτες του διερεύνησαν την επίδραση άκαμπτων αναχαιτιστικών ταινιών taping, για την συμπίεση του άνω τραπεζοειδή, με σκοπό την επιμήκυνση του. Ανέφεραν ότι παρατήρησαν σημαντική ελάττωση της δραστηριότητας του μυός.

Ιδιοδεκτικός Μηχανισμός

Η ιδιοδεκτικότητα αφορά στην ολοκλήρωση σε όλα τα επίπεδα του κεντρικού νευρικού συστήματος των πληροφοριών που προέρχονται:

 • Από τους μηχανοϋποδοχείς του δέρματος, των μυών, των περιτονίων και των αρθρικών ιστών
 • Από το οπτικό σύστημα
 • Από το αιθουσαίο σύστημα

με σκοπό την αυξημένη αντίληψη της κιναισθησίας (δυναμικά), της θέσης στο χώρο (στατικά) και της αναπτυσσόμενης δύναμης.

Έχει υποστηριχθεί ότι η αυξημένη προσαγωγός δραστηριότητα από τους δερματικούς υποδοχείς που ερεθίζονται από την εφαρμογή της ταινίας, είναι σε θέση να πυροδοτήσεις νευρικές οδούς που έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν καταλληλότερες νευρομυικές απαντήσεις.

Σημαντικό ρόλο στην ευόδωση μια τέτοιας διαδικασίας , έχει η ειδική κινησιοθεραπευτική επανεκπαίδευση. Φαίνεται μάλιστα ο μηχανισμός της ιδιεκτικότητας να είναι σημαντικότερος από τον περιορισμό της κινητικότητας.

Το taping μπορεί να χαρακτηριστεί και ως μέθοδος ιδιοδεκτικής βιοανατροφοδότησης. Η ταινία εφαρμόζεται στην περίπτωση αυτή με τέτοιο τρόπο ώστε να ασκεί λίγη ή και καθόλου τάση, όταν η σωματική περιοχή και κυρίως το άκρο που ενδιαφέρει διατηρείται στην επιθυμητή θέση ή επίπεδο, ή κινείται μέσα σε προκαθορισμένα όρια.

Όταν όμως κινείται εντός των προκαθορισμένων ορίων, η τάση της ταινίας αυξάνεται, κάτι που προκαλεί δερματικές αισθήσεις και ενημερώνει τον ασθενή για την αρθρική θέση είτε την τροχιά της κίνησης. Οι πολλές υπό επίβλεψη επαναλήψεις και σωστή χρήση taping σε τέτοιες συνθήκες μπορεί να επιφέρει την εκμάθηση της επιθυμητής στάσης η κινητικού οχήματος.

Έχει τα ίδια αποτελέσματα με την τοποθέτηση του κλασικού επιδέσμου;

Κατηγορηματικά όχι, δεν υπάρχει καμία σύγκριση μεταξύ τους. Η σταθεροποίηση με το taping είναι απολύτως εξειδικευμένη για τον κάθε ασθενή. Για αυτόν ακριβώς το λόγο έχει τόσο σημαντικά και άμεσα αποτελέσματα και στη λειτουργικότητα του ασθενή εκτός από την σταθερότητα. Ο ασθενής νιώθει σαν να έχει ένα τέλειο νάρθηκα πάνω του, ο οποίος όμως δεν του περιορίζει καμία κίνηση.

Έχουν κάποια φαρμακευτική ιδιότητα τα υλικά του TAPING;

Όχι, δεν έχουν κάποια φαρμακευτική ουσία. Το αποτέλεσμα τους βασίζεται στη σωστή τοποθέτηση των υλικών, από έναν εξειδικευμένο θεραπευτή. Για αυτόν ακριβώς το λόγο με το taping μπορούμε εκτός από το να σταθεροποιήσουμε, και να διορθώσουμε μια άρθρωση.